Veselība | Atkarības

Atmuguriski nākotnē: Bez rokraksta, atmiņas un iztēles: https://t.co/9XWXlJu24W #veselība #psihiloģija #ģimene #bērni #datoratkarība — Jānis Trops (@janissport) September 27, 2016 … Continue reading